Kom godt i gang

Det er vigtigt at sætte refleksionen, dialogen og eftertanken på dagsordenen ved at afsætte tid til det. Konkret gøres det ved at afsætte en dag eller en møderække til formålet. De forskellige dele i processen er:

1. Menighedsrådet sætter visionsdrøftelse i gang evt. sammen med medarbejdere/menighed med et eller flere møder.

2. Ud fra drøftelserne formuleres værdier/visioner skriftligt.

3. Visionen besluttes af menighedsrådet.

4. Visionerne udfoldes: opgave og organisation tilpasses, så det, man vil, understøttes af det, man faktisk gør.

5. Der følges op og revideres.