Hvad går det ud på?

Drøftelsen af, hvad man som kirke vil, foretages på forskellig måde, og sognene har brugt en række forskellige metoder, som er samlet herunder. Det går igen, at redskaberne virker som en katalysator i forhold til på forskellig måde at opnå mere kirke lokalt. Fælles for drøftelserne er elementerne herunder:

1: Opstart - hvad er det, vi vil og gør?
2: Beslutning
3: Forandring
4: Opsamling/evaluering. 

Eksempler på metoder

Visioner
Man kan stille sig følgende spørgsmål: 

 • Hvilke drømme og visioner har vi for vores kirke for de kommende år?
 • Hvad kunne være det vigtigste mål at stræbe efter i det næste år?
 • Hvad skal der lægges vægt på i de kommende år?

Virksomhedsplan

 • Hvem er vi som kirke?
 • Hvad er vores opgave i sognet?
 • Hvad har vi arbejdet med det seneste år?
 • Hvad er vores mål for det kommende år?

Se Helligåndskirkens virksomhedsplan her  

Se Vodskov Kirkes DNA her

Værdiproces
En anden måde at sætte ord på, hvad man vil, er at sætte ord på, hvilke værdier der skal kendetegne det lokale arbejde. Her er spørgsmål, der kan sætte gang i processen:

 • Hvad er vores kerneværdier?
 • Hvad vil vi stå for?
 • Hvad skal vi satse på?

Læs mere hos Metanoia

Samtaler i menighedsrådet

Spørgsmål til samtaler fra "Kirke hos os" om:

 • Kirke
 • Gudstjeneste 
 • Diakoni

Hent spørgsmålene her som pdf

Andre eksempler på spørgsmål til refleksion og eftertanke:

 • Hvordan skal vi forandre os for at kunne bevare?
 • Hvad er vores basiskirke og tilvalgskirke?
 • Vi ofrer mere på de døde end de levende. Vil vi det?
 • Hvad er det for aktiviteter, vi har i dag, og gør vi det, vi vil?