Vision - Hvad vil vi?

Gennemgående for mange af projektets sogne er, at man har brugt tid på overordnede spørgsmål om, hvad kirken skal, og hvad menighedsrådet ønsker gennem drøftelser af: 

  • Hvad er vores håb og drømme for, hvad kirken skal være - nu og i fremtiden? 
  • Hvilke mennesker bor i vores sogn, og hvordan når vi dem? 
  • Hvilken rolle skal kirken spille i menighedens liv? 

Drøftelser af denne karakter har ofte været katalysator for den lange række af konkrete initiativer og har på den måde været startskuddet til at få mere kirke for pengene. 

Hvad kan man opnå?
Man kan få drøftet og afklaret følgende spørgsmål med det formål at få et fælles billede af: 

  • Hvad vi vil, og hvad vi allerede gør? Hvad er det, vi gør i dag, og hvem er vi kirke for?
  • Hvad er det vigtige ved vores kirke?
  • Hvordan får vi fokus og mulighed for at skabe nyt, bevare det, vi ønsker, og måske forandre eller afvikle det, vi ikke vil mere?
  • Hvad vil vi fokusere på, og skal vi afvikle ting, der ikke virker? 
Til forsiden

Hent pdf-guide om visioner

Hent pdf-guide om visioner