Omkostninger og vigtige regler

Omkostninger 
For menighedsrådene er det uden direkte omkostninger, at præster fører kirkebogen, fordi de lønnes fra centralt hold. Ved at etablere kordegnefunktioner udført af administrative medarbejdere rykkes udgiften til det lokale niveau. Præsten bør dog få mere tid til andre opgaver, hvis kirkebogsføringen samles ved kordegnefunktioner. 

Er der vigtige regler?
Ansvaret for opgaveløsningen er altid menighedsrådets eller den kirkebogsførende præst, uanset hvordan man vælger at tilrettelægge den konkrete opgaveløsning.