Lean - et redskab til billigere administration

Redskab: Lean 
En anden tilgang til at få en billigere administration er ved sammen med medarbejderne at se på, om der er arbejdsgange eller rutiner, hvor er der unødigt spild. 

For nogle er inspirationen hentet i Lean Management, som er en ledelses-forståelse - udviklet på Toyota i Japan - som de offentlige forvaltninger i Danmark har brugt til at optimere arbejdsgange og processer i sagsbehandlingen. Selvom det kan virke, som om der er meget langt fra Toyota til en lokal folkekirke, har der været inspiration at hente i Lean-tankegangen omkring værdistrømme og spild. Tanken er, at det skal undgås at udføre opgaver eller arbejdsgange, som ikke har værdi for nogen.  

Idet arbejdsgangene i folkekirken for en stor del er meget mindre teknisk komplekse og teknisk krævende, er erfaringen, at analysearbejdet er af mindre omfang end i højteknologiske virksomheder. Konkret gennemgås de administrative processer med medarbejderne, og processerne ændres, hvis der er spild eller manglende værdi. 

Læs mere om Lean her:

Lederweb

Youtube