Kom godt igang

Menighedsråd har gennemført ændringer til en billigere administration på forskellige måder. Første skridt er, at man får tanken om, at tingene med fordel kunne tilrettelægges anderledes. For nogle starter processen som et ønske om at slanke administrationen med henblik på at få ressourcer til kirkens indhold. For andre er tankerne opstået, når en kernemedarbejder i administrationen har valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller har sagt op. 

Det kan også være i forbindelse med, at man oplever, at der er uhensigtsmæssigheder i form af ringe kvalitet eller for stort tidsforbrug. Det kan også være medarbejdere, der gør opmærksom på, at der er mindre arbejde og dermed mulighed for at løse flere opgaver for andre sogne. For at komme i gang med aftaler om fælles løsning af administrative opgaver, se afsnittet om at satse på samarbejde.