Hvad går det ud på?

Administrationen er ændret gennem en række forskellige initiativer, der kan anvendes sammen eller hver for sig. 

Kordegnefunktion for flere sogne
Ændringer fra en tid, hvor det enkelte sognebarn mødte frem på kirkekontoret, til en situation, hvor serviceringen foregår online og giver mulighed for at samle kordegnefunktionen i fælleskirkekontorer eller huse. 

Fællesskab om regnskaber
Ved at gå sammen om regnskabsførelse lettes det enkelte sogn for arbejdet med at få billig og god kvalitet i regnskabet. Ved at samle sig i administrative fællesskaber, ved at mindre sogne får opgaven løst i større sogne, i fælles administrationskontorer eller hos fx Landsforeningen af Menighedsråd eller kirkeadministration.dk mm., får menighedsrådene ydelsen til en lav pris og med en høj kvalitet. Alt efter hvor mange ressourcer, der tidligere har været anvendt, kan der være en del at spare gennem denne metode. Det kan endvidere være billigere end at anvende private aktører, der skal tjene penge på ydelserne.