Slut med løse småsedler

Faste sedler og et dueslag har gjort papirarbejdet meget lettere i Ølsemagle. Formand for menighedsrådet Bente Moris fortæller:

Hvad ville vi?

Ud over vores faste personale har vi korpiger og vikarer. Når de har været her, skal de skrive en vikarseddel. Før fik kassereren en masse småsedler ind, hvor der stod: “Jeg har arbejdet 4 timer, og her er mit kontonummer”. Det er ikke oplysninger nok til at udbetale løn, og derfor skulle kassereren have fat i vedkommende.

Men så fik vi den idé, at vi ville lave nogle faste sedler, hvor det var let at se, hvilke oplysninger kassereren skal bruge. Vi laver de sedler, som vi synes, der er brug for. Og så lægger vi dem i et dueslag, som alle kan finde. Nu kan vikarer og andre tage den seddel, der passer til dem. 

Medarbejderne synes, det er godt, men det har størst betydning for kassereren, som sparer en masse tid. 

Hvordan gjorde vi?
Vi har haft ordningen i et års tid. Og vi har løbende fået nye sedler. Nu har vi “Arbejdsseddel for vikartjeneste i sognegården”. Den bruger fx de store korpiger, hvis de vikarierer. De skal opgive navn, adresse, cpr-nummer, pengeinstitut, dato, klokkeslæt, opgave og eventuelt kørte kilometer. Lønmodtageren skal skrive under, og der skal være en underskrift fra den fastansatte, der har bevilget vikartjenesten. Bag på sedlen står timelønnen.“

Arbejdsseddel for vikartjeneste i kirken” bruges af organist, kirkesanger og andre. Her står organistsatser bagpå. “Honorarbilag” bruges af dem, der kommer og optræder. “Ferie- og sygefraværsseddel” udfyldes af personalet.

Hvad har vi lært?
Det handler om at få de oplysninger, man har brug for. Og det er meget vigtigt med satserne bagpå. Det er fx smart, hvis jeg eller en anden lige pludselig skal skaffe en organist. Så kan jeg finde sedlen frem og sige, at lønnen er sådan og sådan. Man skal selvfølgelig sørge for, at sedlerne er opdateret – og at der altid er sedler i dueslaget. Det kræver lidt arbejde.

Til forsiden

4 gode råd

  • 1. Udarbejd sedler, der passer til jeres sogn
  • 2. Husk opdaterede satser på bagsiden
  • 3. Gør sedlerne tilgængelige
  • 4. Giv en person ansvaret for at opdatere sedler og fylde dueslaget