Spar på administration

Sognene varetager en række administrative opgaver dels som lokal kirkelig ledelse, og dels som myndighed på en række områder. Øget digitalisering og kompleksitet i opgaveløsningen har givet anledning til, at sogne har ønsket og gennemført etablering af en billigere administration gennem ændrede arbejdsgange eller samarbejde.

Hvad kan man opnå?

  • Gennem billigere løsning af administrative opgaver er det muligt for sognene at bruge ressourcerne på mere kirkeligt indhold. 
  • Ved at anvende færre ressourcer på administration har sognene fx ansat præster til at udvikle forkyndelsen, nået nye målgrupper eller arbejdet med diakoni. Sognemedhjælpere er en anden gruppe af medarbejdere, som menighedsrådene vælger til, når der er sparet penge på administration. Sognemedhjælpere overtager i nogle tilfælde også en koordinerende rolle eller en værtsrolle i kirken, som tidligere har været en del af den administrative funktion.
  • Højere kvalitet i opgaveløsningen ved at medarbejdere får større specialisering i opgaverne.
  • Tilpasning af den administrative praksis til en tidsvarende funktion.
  • Ved at samle funktioner omkring administration kan der være mulighed for at skabe større enheder med flere medarbejdere, der kan specialisere sig i særlige områder og yde faglig og kollegial sparring.