Få bedre vikardækning

Gennem etablering af gensidig vikarforpligtelse mellem sogne/kirker er der muligheder for at nedsætte udgifterne til vikarer ganske betragteligt.

Hvad kan man opnå?
Gennem etablering af gensidig vikarforpligtelse er der mulighed for at opnå:

  • Billigere afløsning.
  • Afløsning af højere kvalitet, idet den varetages af faste medarbejdere i folkekirken.
  • Stabilitet i afløsning og glæden ved, at vikaropgaverne varetages af faste afløsere og ikke en lang række forskellige personer.
  • For medarbejderne kan ordningen give større fleksibilitet i arbejdet og skabe grobund for samarbejde og erfaringsudveksling med fagfæller, som man i reglen ikke har på folkekirkens små arbejdspladser, hvor der ofte kun er en person til hvert fag.

Hvad går det ud på? 
Med geografisk fleksibilitet kan et menighedsråd forpligte medarbejderen til at gøre tjeneste på en anden arbejdsplads og dermed under et andet menighedsråd. På den måde kan menighedsråd deles om medarbejdere og løse opgaver i forbindelse med ferie, sygdom mm. uden at skulle entrere med dyre vikarer.