Få bedre kalkning

Kalkning udgør en vigtig del af vedligeholdelsen af folkekirkens mange middelalderkirker. Udgifterne til kalkning udgør dermed en væsentlig post på bygningsvedligeholdelsen og er en krævende opgave for det enkelte menighedsråd. Flere menighedsråd er gået sammen om fælles ordninger. 

Hvad kan man opnå?
Gennem fælles indhentning af tilbud og gennemførelse af kirkekalkning oplever mange menighedsråd, at de opnår en bedre pris og kvalitet:

  • Kvaliteten af kalkningen kan blive bedre.
  • Prisen kan blive lavere. 
  • Arbejdet for det enkeltes menighedsråd lettes.
  • Kirkekalkningen sættes i system, så kirkerne kommer til at fremstå mere vedligeholdte.

Er der vigtige regler
Der er regler for offentlige udbud, som Landsforeningen af Menighedsråd vejleder om. 

Omkostninger
Formålet med fælles kirkekalkning er ofte, at prisen skal blive billigere. Derfor er omkostningerne begrænset til den tid, man skal lægge i arbejdet fra menighedsrådenes side. Erfaringerne i forhold til tilbuddene er, at de kan variere, så nogle priser er tre gange så høje som andre. For enkelte menighedsråd kan det være en dyrere løsning at få kalket i fællesskab, hvor det samlet set ellers er en billigere løsning.