Spar sammen

Der kan være penge at spare ved at løse nogle opgaver i samarbejde med andre sogne. Og flere sogne oplever også, at samarbejdet betyder et kvalitetsløft.

Nogle sogne samarbejder omkring administrationsopgaver, andre har aftaler om indbyrdes virkardækning eller fælles aftaler om kalkning af kirkerne. 

Spar på administrationen
Der er mange administrative opgaver, der løses af landets sogne, og det koster mange ressourcer lokalt. Men gennem ændrede arbejdsgange eller samarbejde har nogle sogne fundet løsninger, der har gjort administrationsopgaverne billigere. 

Læs mere her

Få bedre vikardækning
Det er dyrt at hente vikarer ind. Men en gensidig vikarforpligtelse mellem sogne/kirker kan nedsætte udgifterne til vikarer ganske betragteligt.

Læs mere her

Få bedre kalkning
Middelalderkirker skal kalkes, men fælles ordninger kan føre til både billigere og bedre kalkning af kirkerne. 

Læs mere her