Projektets styregruppe

Styregruppen bag projekt Mere kirke for pengene. Fra højre:

  • Jacob Ølgaard-Nicolajsen (Kirkeministeriet)
  • Lone Hvejsel (Landsforeningen af Menighedsråd)
  • Johanne Haastrup (Danmarks Provsteforening)
  • Vivi Rolskov Jensen (Landsforeningen af Menighedsråd)
  • Poul-Erik Jakobsen (Landsforeningen af Menighedsråd)
  • Elisabeth Jensen (Landsforeningen af Menighedsråd)
  • Eva Strøm (Landsforeningen af Menighedsråd)
  • Bodil Abildgaard (Stiftskontorcheferne) er ikke med på billedet.