Om projekt Mere kirke for pengene

Hvordan kan både penge og de menneskelige ressourcer bruges, så der kommer mest muligt lokalt kirkeliv ud af anstrengelserne? Det spørgsmål stillede Landsforeningen sine medlemmer i menighedsrådene i efteråret 2014, da projektet "Mere kirke for pengene" startede. Vi spurgte også stifter, kirkefunktionærer, præster og provster, og mange har budt ind med deres svar på spørgsmålet. 

De mange anbefalinger, redskaber, og fremgangsmåder i dette webkatalog kommer fra deres erfaringer.  

Projektet er blevet forlænget og kører indtil 2018.

Det handler om lokal værdi
Projekt Mere kirke for pengene kunne godt lyde som en spareøvelse, men det er ikke målet at spare penge. I stedet handler det om at tage udgangspunkt i den lokale kirke og finde frem til, hvad der her giver værdi.

Lad os dele vores erfaringer
Det er tanken bag projektet, at man ikke i hvert enkelt sogn behøver at opfinde den dybe tallerken, hvis andre har fundet en model, som giver mening lokalt. Derfor går projektet kort og godt ud på at samle gode eksempler på prioritering af ressourcerne og gøre dem tilgængelige for alle landets sogne. Med dette webkatalog og en række minikonferencer forsøger Landsforeningen at skabe en ramme for vidensdelingen af alle de gode eksempler og erfaringer. Dels som det, man kalder "Best practice", og dels via konkrete historier fra sognene. 

Læs om Best practice her

Del jeres gode erfaringer her

Hvem står bag?
Projektet finansieres via Fællesfonden, og i styregruppen sidder repræsentanter for Kirkeministeriet, Danmarks Provsteforening, Stiftskontorcheferne og Landsforeningen af Menighedsråd.

Mød styregruppen her