Fælles fridagsdækning sparer penge i Hillerød

Et fælles organistteam i Hillerød Provsti betyder, at puslespillet med fri- og arbejdsdage er blevet enklere for alle

Af Eva Strøm

Lars Erik Linderod er organist og spiller til daglig på tangenterne i Ullerød Sogn, men det hænder dog ganske ofte, at han sætter sig ved et andet orgel. Det skyldes et samarbejde mellem ni kirker i provstiet om vikardækning inden for organistområdet. De ni kirker har tilsammen seks organister, der er samlet i et organistteam, og samarbejdet har klare fordele for organisterne.

– Jeg er ret godt tilfreds med vores ordning. Den har nogle fordele. Hvis jeg skal noget en bestemt dag, så kan jeg sige, at jeg gerne vil have fri. Jeg skal ikke selv ud og finde en vikar, fortæller Lars Erik Linderod.

Fordele ved organistteam

  • Ni kirker har en aftale om geografisk fleksibilitet, der betyder, at organisterne dækker for hinanden, når der fx er løs fridag og ferie. 
  • I teamet indgår både hel- og deltidsorganister fra hhv. store og små sogne. 
  • Sognene sparer penge og oplever samtidig at kunne give en bedre service. 
  • Luft i nogle af stillingerne bruges nu på tværs af sognene, og det giver mere musik for pengene og attraktive stillinger
  • Man kan som kirkegænger opleve flere organister og dermed få nye musikoplevelser.

Læs artikel om organistsamarbejde fra Menighedsrådenes Blad her

Læs om at få bedre vikardækning her