Minikonferencer

I efteråret 2015 og foråret 2016 holder Landsforeningen af Menighedsråd en række minikonferencer rundt omkring i landet i samarbejde med provstiudvalgene. Her vil projektets resultater blive fremlagt - og der vil blive lejlighed til at se på projektet fra en lokal vinkel. 

Formålet med minikonferencen er at give menighedsrådene mulighed for at høre om andre sognes erfaringer med at få mere lokal kirke for pengene og samtidig påbegynde eller fortsætte den lokale debat om, hvad I ønsker jer.

Indhold
Minikonferencen indledes med en gennemgang af hjemmesiden www.merekirke.dk. Hvordan er hjemmesiden opbygget? Hvilke temaer indeholder siden? Hvordan søger jeg viden om et bestemt område? 

Vi vil også sætte spot på, hvordan andre sogne har foretaget prioriteringer og dermed fået mere eller bedre kirkeliv. Erfaringerne spænder fra besparelser til samarbejde og forsøgsordninger. 

Sidst, men ikke mindst, vil I få lejlighed til at drøfte jeres lokale muligheder inden for sognet og provstiet. Hvad er det, I drømmer om? Hvad skal der ske, før det kan lykkes? Hvad kunne I gøre, hvis det lykkes?

Form og varighed

På konferencen veksles der mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent, gruppediskussioner og refleksioner over, hvorledes I ønsker at prioritere pengene og få det, I ønsker.

Konferencens varighed er 2½ time.