Minikonferencer

I efteråret 2015 og foråret 2016 holdt Landsforeningen af Menighedsråd en række minikonferencer rundt omkring i landet i samarbejde med provstiudvalgene. Her blev projektets første resultater fremlagt - og der var lejlighed til at se på projektet fra en lokal vinkel. 

Formålet med minikonferencerne var at give menighedsrådene mulighed for at høre om andre sognes erfaringer med at få mere lokal kirke for pengene og samtidig påbegynde eller fortsætte den lokale debat om, hvad rådene ønskede sig. Erfaringerne spændte fra besparelser til samarbejde og forsøgsordninger.

Minikonferencer udbydes ikke længere som en del af projektet. Men har I behov for at sætte temaet på dagsordenen, kan I kontakte Landsforeningens Udviklingsenhed for et tilbud.

Se fotos fra den første minikonference

Til forsiden