Tilpas kirkegården

Kirkegårdene udgør en stor del af folkekirkens samlede økonomi. Befolkningens begravelsesmønstre er i disse år under forandring, og befolkningens ønsker til brug af kirkegårdene forandres. 

En række kirkegårde har en overkapacitet af kistegravsteder med fx hæk omkring. Der kan opnås en række fordele ved at ændre kirkegårdens landskab, så det passer til sognets begravelsesmønster, fx kan tomme kistegravpladser erstattes af andre former for beplantning.  

Hvad kan man opnå?

  • Besparelser gennem omlægning af ubenyttede begravelsespladser til mindre plejekrævende arealer. 
  • Færre ressourcer til vedligeholdelse gennem etablering af områder, der kræver mindre pleje.
  • Frigørelse af ressourcer til andre opgaver i kirken eller på kirkegården.
  • Mere harmonisk kirkegård, hvor antallet af anvendte gravpladser passer til det landskabelige udtryk.

Er der vigtige regler?
Provstiet skal godkende større omlægninger af kirkegården. Ved ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår kan menighedsrådet søge rådgivning i stiftet eller i Landsforeningen af Menighedsråd. 

Omkostninger
Der er en indledende investering til omlægning.