Spar på energien

Et mindre energiforbrug kan spare sognet for mange penge.

Hvad kan man opnå?

  • Kontant besparelse på udgifter til el, vand og varme.
  • Miljøhensyn. Det, der er godt for kirkekassen i form af besparelser, vil ofte være godt for miljøet. For nogle kirker er det et væsentligt argument for at arbejde med energibesparelser, at man gerne vil efterlade planeten i så god en stand som muligt. 
  • Fællesskab omkring det at værne om ressourcerne.

Hvad går det ud på?
Menighedsrådenes bygninger - kirker, sognegårde, graverhuse – er med deres størrelse og alder ofte dyre at opvarme. Brugen af bygningerne året rundt og især i vintermånederne kræver meget energi. Samtidigt kan der være et stort forbrug af el og vand. Mange kirker har også store og energikrævende lysinstallationer. Her kan det være relevant at se på, om der er muligheder for energibesparelser.

Kom godt igang
Energibesparelser kan ses i fire trin:

1) Analyse: Hvad bruger vi i dag? 
Igangsættelse af en nærmere analyse af, hvad det konkrete energiforbrug består af. Her er der forskellige teknologier til analysen alt efter, hvad det er for energi, man ønsker at kigge på. 

2) Er der billigere løsninger? 
Afklaring af, om der er billigere løsninger gennem undersøgelse af priser og produkter til lavere energiforbrug. 

3) Beslutning om ny løsning
På baggrund af beslutninger og ændret praksis kan kirken opnå lavere energiforbrug. 

4) Ny praksis 
Ud over at nye installationer har resulteret i billigere forbrug, kan en anden metode handle om, at man som menighedsråd og medarbejdere skaber en fælles bevidsthed om at spare på ressourcerne.

I en kirke er man fx begyndt at lukke døren efter begravelser, og derved har man sparet mange ressourcer i forhold til varme. Præsten informerer begravelsesfølget om, at de gerne må komme ind igen, selv om døren er lukket.