Sats på samarbejde

Samarbejde mellem kirker er en udbredt måde at skabe mere værdi lokalt. Samarbejdet kan være tilrettelagt på en lang række forskellige måder, og det varierer i forhold til, hvad samarbejdet drejer sig om, hvem samarbejdspartnerne er, og hvordan samarbejdsformerne er. Erfaringerne med samarbejde handler altså om tre spørgsmål:

  • Hvad samarbejdes der om? 
  • Hvem foregår samarbejdet med?
  • Hvordan er samarbejdet tilrettelagt? 

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig: 

Se hvad man kan opnå gennem samarbejde

Hvem foregår samarbejdet med?
Sognene har valgt forskellige samarbejdspartnere. Herunder er fire eksempler beskrevet: 

Samarbejdsformen
Samarbejdsformen er også forskellig. Herunder beskrives tre former for samarbejde, som adskiller sig fra hinanden ved den grad af kompetence, der flyttes til samarbejdet fra menighedsrådet.

Omkostninger
Samarbejde og sammenlægninger har et stort potentiale for mere værdi, besparelser og effektiviseringer, men dette kommer ikke automatisk.