Færre gudstjenester betød flere i kirke

I Ådalens Pastorat har et forsøg med at skære antallet af gudstjenester ned ført til flere kirkegængere og mulighed for særgudstjenester. 

Før holdt præst Eva Pedersen gudstjeneste i to af pastoratets seks kirker hver søndag, og det var ikke det store trækplaster. Særligt var der tomt om eftermiddagen. Derfor søgte provstiet biskoppen om at skære antallet ned til én ugentlig højmesse og én månedlig særgudstjeneste, og det førte til mere kirkeliv:

- Vi har fået 48% flere kirkegængere, end vi havde før til de to gudstjenester tilsammen. Måske er det fordi, man ikke har så meget lyst til at komme, hvis man risikerer at blive den eneste. Det ved man nu, at man ikke bliver. Det er blevet en positiv spiral, fortæller Eva Pedersen. 

Pastoratet har også sparet penge og samtidig fået et højere plejeniveau på kirkegårdene via samdrift. 

Læs artikel om Ådalen Pastorat her