Prøv det nye som forsøg

For mange menighedsråd og for folkekirken generelt er det vigtigt at holde fast i det traditionelle og historiske kristne budskab og den religiøse praksis. Ved at indføre nye ting på forsøgsbasis, er der mulighed for at prøve nyt af uden at sætte kerneopgaven og det gamle over styr.

Om forsøgsmetoden
Forsøgsmetoden bruges af præster og menighedsråd, når man har fået en idé til mindre eller større ændringer, hvor resultatet af forandringen er forbundet med usikkerhed. Det kan fx være en idé om at udskifte et trykt kirkeblad med en annonceside i en avis, eller at man vil forsøge sig med en ny aktivitet, hvor man er usikker på tilslutningen eller opbakningen fra menigheden. Forsøgsmetoden kan anvendes på en lang række initiativer, som varierer i skala og omfang, fx: 

 • Højmesse, hvor liturgien ændres, og den bliver dagligdags genkendelig med fx ændret sprog og brød i stedet for oblater
 • Nye gudstjenesteformer med ændret liturgi og inddragelse af menigheden gennem musik og sprog
 • Særlige gudstjenester i forbindelse med højmesse eller højtider, fx brunchgudstjeneste eller påskegudstjeneste
 • Påskegudstjenester med spisning, optog, marked mm. 
 • Foredragsaftener
 • Gudstjenester med efterfølgende spisning, fx Spaghetti og Gud 
 • Hverdagsgudstjeneste hver uge
 • Meditationsaftener
 • Natkirke
 • Færre og bedre gudstjenester
 • Meget meget mere 

Hvad kan man opnå?

 • Modet til at afprøve nye ting
 • Frihed til at tænke nyt, samtidigt med at man ikke glemmer det gamle
 • Mulighed for i perioder at lukke ned for noget for at kunne åbne for noget andet
 • Forsøg med at ændre arbejdsopgaver