Brug frivillige

Hvad går det ud på? 
Frivillige varetager et hav af forskellige opgaver i sognene. Eksemplerne herunder favner meget bredt, og der vil formentlig være flere muligheder, end der er nævnt her. Afgrænsningen og mulighederne for opgaveløsningen er afhængig af, hvilke typer af mennesker det er muligt at rekruttere i lokalområdet. Her er en oversigt over de forskellige opgaver, som frivillige varetager.

Eksempler på opgaver, som frivillige kan varetage

Hvad kan man opnå?
Sognene oplever en lang række gevinster: 

  • Besparelser på lønkroner. De frivillige belaster ikke lønbudgettet. 
  • At det enkelte sognebarns tilknytning til kirken øges ved, at der er en opgave at løse. Ved at engagere frivillige i opgaver er der også eksempler på, at flere finder ind i det kirkelige fællesskab. Gennem rekrutteringen af frivillige til opgaver får sognene fat i andre dele af menigheden end fx de faste kirkegængere. Det kan være personer, som ser det som meningsfuldt at bidrage med en opgave, og som ikke normalt går meget i kirke. 
  • Fællesgørelse af ansvaret for gudstjenesten gennem inddragelse af frivillige i opgaverne omkring kirkens liv. Brug af frivillige er en måde at inddrage menigheden i gudstjenesten på, hvorved den bliver et fælles anliggende. Det opleves som en værdi, at flere bidrager til at være en aktiv del af gudstjenesten. Det kan også opleves som givende for sognet, at flere tager ansvar for og er en del af, at der er pænt og ordentligt, og at gudstjenesten gennemføres på en god måde.
  • At aflaste menighedsrådet. I nogle sogne har der været en tendens til, at alle opgaver, som ikke er omfattet af præsters og kirkefunktionærers jobbeskrivelser, falder tilbage på menighedsrådsmedlemmerne. Her kan de frivillige bidrage til, at det ikke bliver for meget for menighedsrådet med disse forskelligartede opgaver.
  • At kvaliteten bliver højere, eller at man kan vælge en mere omfattende løsning af opgaverne. Fx er hjemmebag billigere end købekager, og for mange er hjemmebag også forbundet med højere kvalitet.